Sale!

Ihmeiden oppikurssi

Original price was: 69.00€.Current price is: 38.50€. (35.00alv 0%)

Out of stock

Email when stock available

Category:

Description

Ihmeiden oppikurssi sai alkunsa kahden ihmisen äkillisestä päätöksestä ryhtyä työskentelemään yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi. Näiden ihmisten nimet olivat Helen Schucman ja William Thetford ja molemmat toimivat kliinisen psykologian professoreina Columbian yliopiston Lääketieteen ja kirurgian laitoksella New Yorkin kaupungissa.

Sillä ei ole väliä keitä he olivat, paitsi että tarina osoittaa, miten Jumalan avulla kaikki asiat ovat mahdollisia. Nämä ihmiset olivat kaikkea muuta kuin “hengellisiä”. Heidän keskinäinen suhteensa oli vaikea ja usein pingottunut, ja he kantoivat huolta sekä henkilökohtaisesta ja ammatillisesta arvostuksestaan että asemastaan. Yleisesti ottaen molemmat pitivät maallisia arvoja hyvin tärkeinä. Kummankaan elämä tuskin oli sopusoinnussa minkään sen kanssa mitä kurssi edusti. Helen, hän joka vastaanotti materiaalin, selittää itse:

Työskentelin arvostetussa ja erittäin akateemisessa ympäristössä, jossa toimin psykologina ja opettajana. Taustaltani olin hyvin teoreettinen ja uskonnolliselta suunnaltani ateisti. Ja sitten tapahtui jotakin, joka laukaisi käyntiin tapahtumaketjun, jonka kaltaista en koskaan olisi voinut ennustaa. Osastoni esimies julisti odottamatta, että hän oli kyllästynyt niihin vihaisiin ja aggressiivisiin tunteisiin, joita asenteemme heijastivat ja päätteli, että “täytyy olla jokin muu tapa”. Aivan kuin merkistä suostuin auttamaan häntä sen löytämisessä. Ilmeisesti “Kurssi” on tämä muu tapa.

Vaikkakin heillä oli hyvä tarkoitus, heillä oli suuria vaikeuksia aloittaa yhteistoimintaansa. Mutta he olivat antaneet Pyhälle Hengelle “vähäisen halukkuutensa” joka, niin kuin Ihmeiden oppikurssi yhä uudelleen korostaa riittää, -jotta Hän voisi käyttää jokaista tilannetta Omiin tarkoituksiinsa ja varustaa sen voimallaan.
Jatkaaksemme Helenin kertomusta minä-muodossa: Varsinaista kirjoittamista edelsi kolme ravistelevaa kuukautta, joiden aikana Bill ehdotti, että kirjoittaisin muistiin ne erittäin symboliset unet ja outojen näkyjen selitykset, joita minulle tuli. Vaikka olinkin silloin jo alkanut tottua minua kohdanneisiin odottamattomiin tapahtumiin, olin kuitenkin hyvin hämmästynyt, kun kirjoitin “Tämä on ihmeiden oppikurssi” : Ääni esittäytyi minulle silloin ensimmäistä kertaa. Siitä ei lähtenyt mitään kuuluvaa, mutta tuntui siltä, kuin se olisi sanellut minulle jonkinlaista nopeaa, sisäistä sanelua, jonka kirjoitin muistiin pikakirjoituslehtiöön. Kirjoitus ei koskaan ollut automaattista. Sen saattoi keskeyttää milloin tahansa ja aloittaa taas uudelleen myöhemmin.

Se sai oloni tuntumaan hyvin vaikealta, mutta en koskaan vakavissani harkinnut lopettaa sitä. Näytti siltä kuin olisin joskus, jotenkin, ottanut omakseni tietyn tehtävän, joka minun piti suorittaa loppuun.

Se edusti todellista yhteisyritystä minun ja Billin välillä, missä sen suurin merkitys varmaan onkin. Minä kirjoitin ylös mitä Ääni minulle “sanoi”, luin sen Billille seuraavana päivänä ja hän kirjoitti sen koneella minun sanelustani.

Oletan, että hänelläkin oli erityistehtävänsä.

Ilman hänen rohkaisuaan ja tukeaan en koskaan olisi pystynyt täyttämään omaani. Koko prosessi kesti noin seitsemän vuotta. Teksti tuli ensin, sen jälkeen Oppilaan Työkirja ja lopulta Opettajan Käsikirja. Niihin tehtiin vain mitättömiä muutoksia. Tekstiin on lisätty lukujen otsikot ja alaotsikot, ja siitä poistettu joitakin henkilökohtaisia viittauksia, joita sattui alussa. Muuten materiaali on periaatteessa koskematon.

Kurssin muistiinmerkitsijöinä toimineiden yhteistyökumppaneiden nimet eivät esiinny kannessa, sillä Kurssi seisoo ja sen pitää seisoa omillaan. Sitä ei ole tarkoitettu perustaksi uudelle kultille. Sen ainoa tarkoitus on osoittaa tie, jonka avulla jotkut ihmiset pystyvät löytämään oman Sisäisen Opettajansa. Niin kuin nimikin osoittaa, kurssi on jaksoteltu kauttaaltaan siten, että sitä voidaan käyttää opetusvälineenä. Siihen kuuluu kolme kirjaa! 669-sivuinen Teksti, 488-sivuinen Oppilaan työkirja, ja 92-sivuinen Opettajan käsikirja. Missä järjestyksessä oppilaat käyttävät kirjoja ja miten he niitä opiskelevat, määräytyy sen mukaan, mitkä ovat heidän erityistarpeensa ja miten he itse haluavat sen tehdä.

Kurssissa käsitelty oppimäärä on huolellisesti suunniteltu ja selitetty askel askeleelta sekä teoreettisella että käytännön tasolla. Se korostaa soveltamista enemmän kuin teoriaa ja kokemusta enemmän kuin teologiaa. Se ilmoittaa erityisesti, että “yleinen ja yhtäläinen uskonto on mahdottomuus, mutta yleinen ja yhtäläinen kokemus ei ole pelkästään mahdollinen vaan myös välttämätön”. (Käsikirja, s. 77). Vaikkakin Kurssi käyttää kristillistä sanastoa, se käsittelee yleisiä ja yhtäläisiä henkisiä aiheita. Se korostaa, että se on vain yksi versio yleismaailmallisesta oppisuunnitelmasta. Monia muitakin on olemassa, ja tämä eroaa niistä vain muodoltaan. Kaikki ne lopulta johtavat Jumalan luokse.

Teksti on suurimmaksi osaksi teoreettista esittäessään ne periaatteet, joihin Ihmeiden Oppikurssin ajattelutapa perustuu. Työkirjan oppitunnit perustuvat tekstin ajatuksiin. Ilman Työkirjan tarjoamaa käytännön sovellusta teksti jäisi suurimmaksi osaksi sarjaksi erilaisia abstraktioita, jotka tuskin riittäisivät saamaan aikaan sellaisen ajattelumuutoksen, johon Kurssi tähtää.

Työkirjaan kuuluu 365 harjoitusta, yksi vuoden kullekin päivälle. Harjoitusten suorittaminen tässä tahdissa ei kuitenkaan ole välttämätöntä, ja joku saattaakin haluta viipyä jonkin erityisen koskettavan harjoituksen kohdalla pitempään kuin yhden päivän ajan. Ohjeet kehottavat, että yhden päivän aikana ei pitäisi yrittää suorittaa enempää kuin yksi harjoitus.

Työkirjan käytännöllistä luonnetta alleviivaa sen harjoituksille tarkoitettu johdanto, joka korostaa sovellusten kautta saatua kokemusta eikä niinkään etukäteen suunniteltua omistautumista henkiselle tavoitteelle: Sinun tulee olemaan vaikea uskoa joihinkin työkirjan esittämiin ajatuksiin, ja jotkin niistä saattavat näyttää sinusta hyvinkin ravistelevilta. Sillä ei ole merkitystä. Sinua pyydetään yksinkertaisesti vain soveltamaan ajatuksia siten kuin sinua neuvotaan tekemään. Sinua ei pyydetä arvostelemaan niitä lainkaan. Sinua pyydetään vain käyttämään niitä. Niiden käyttö tulee paljastamaan sinulle niiden merkityksen ja näyttämään, että ne ovat tosia.

Muista vain tämä: sinun ei tarvitse uskoa työkirjan ajatuksiin, sinun ei tarvitse hyväksyä niitä eikä edes pitää niistä. Muutamia niistä saatat jopa aktiivisesti vastustaa. Millään siitä ei ole merkitystä, eikä mikään pysty vähentämään niiden tehoa. Mutta älä anna itsesi poiketa niistä sovelluksista, joita työkirja sisältää, ja olipa reaktiosi ajatuksiin mikä tahansa, käytä niitä. Mitään muuta sinulta ei vaadita (Työkirja, s2). Lopuksi Opettajan käsikirja, joka on kirjoitettu kysymys/vastaus -muotoon antaa vastaukset muutamiin oppilaiden useimmin esittämiin kysymyksiin. Siihen kuuluu myös monien Kurssin käyttämien termien selvennykset ja selitykset tekstin teoreettisen rungon pohjalta.

Ihmeiden oppikurssi ei väitä olevansa lopullinen, eikä Työkirjan harjoitusten tarkoituksena ole saattaa oppilaan opiskelua loppuun. Lopussa lukija jätetään oman Sisäisen Opettajansa huomaan: Hän ohjaa kaikkea Kurssin jälkeistä oppimista niin kuin Hän sopivaksi näkee. Vaikka Kurssi onkin puitteiltaan laaja, totuutta ei voi rajoittaa mihinkään lopulliseen muotoon, niin kuin työkirjan lopussa selvästi sanotaan:

Tämä Kurssi on alku eikä loppu…

Mitään määrättyjä harjoituksia ei enää tule, sillä niille ei enää ole tarvetta. Tästä lähtien kuuntele vain Jumalan puolesta puhuvaa Ääntä… Hän tulee ohjaamaan ponnistelujasi ja kertomaan sinulle täsmälleen mitä sinun pitää tehdä, miten ohjata mieltäsi ja milloin tulla Hänen luokseen hiljaisuudessa pyytäen Hänen varmaa ohjaustaan ja varmaa Sanaansa. (Työkirja, s.487).

Mitään todellista ei voi uhata,
Mitään epätodellista ei ole olemassa
Siinä on Jumalan rauha.

Näin Ihmeiden oppikurssi alkaa. Se erottaa perusteellisesti toisistaan todellisen ja epätodellisen, tiedon ja aistihavainnot. Tieto on totuus, joka noudattaa yhtä lakia, rakkauden eli Jumalan lakia. Totuus on muuttumaton, ikuinen ja yksiselitteinen. Saattaa olla, että sitä ei tunnisteta, mutta muuttaakaan sitä ei voi. Se koskee kaikkea, minkä Jumala loi, ja vain se mitä Hän loi, on todellista. Se on oppimisen yläpuolella, koska se on ajan ja tapahtumien yläpuolella. Sillä ei ole vastakohtaa, ei alkua eikä loppua. Se pelkästään on.

Kieli: Suomeksi
Paino: 1,64 kg

Tilaustuote: toimitusaika noin 3pv

Additional information

Weight 1.64 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.