Sale!

Joogan salaisuus Yogarahasya Sri Nathamuni – Arvo Tavi

11.00 (10.00alv 0%)

Categories: ,

Description

Suomentajan esipuhe:

Yhdeksännellä vuosisadalla Sri Natamunin kirjalliseen muotoon saattama Yogarahasya on poikkeuksellinen joogan opetustraditio. Se on saman sivistyneen bramiinisuvun parissa yli tuhannen vuoden ajan perinteenä siirtynyt ainutlaatuinen tulkinta vanhoista hatha- ja rajajoogan teksteistä. Tekstin tekijää Sri Nathamunia on kunnioitettu vuosisatojen ajan pyhimyksenä. Aikana, jolloin oli vallalla hyvin patriarkaalinen kulttuuri, hän julisti naisten etuoikeutta saada jooganopetusta. Näin hän oli oman aikansa vallankumouksellinen joogan uudistaja. Välillä teksti on ollut kadoksissa vuosisatoja, mutta elänyt kuitenkin suullisessa muodossa suvun perinteenä vuosisadasta toiseen.

Suvun perinteessä säilynyt tieto on, että alkuperäinen sanskritinkielinen teksti on muistiin painamisen helpottamiseksi kirjoitettu siten, että se etenee kaksi riviä kerrallaan. Sri Nathamuni elävöitti tekstin omalla laulullaan, näin tekstin muistiin painaminen tuli helpommaksi. Näin varmistui se, että kirjoitetun tekstin katoaminen ei katkaisisi perinteen siirtoa.

Yogarahasyan kirjalliseen muotoon uudelleen palauttanut Sri Krishnamacharya on käyttänyt sanskritinkielisessä tekstissä telugunkielen kirjainmerkkejä. Tämä tutkielma on käyttänyt keskeisenä lähteenä Krishnamacharyan pojan T.K.V. Desikacharin englanninkielistä käännöstä. Toinen keskeinen lähde on Gerard Blitzin vuosina 1980 – 90 pitämien luentojen pohjalta tehdyt omat muistiinpanoni sekä Gerardin minulle antamat opetusmonisteet vuodelta 1983.

Krishnamacharya on tehnyt tekstiin lyhyitä selventäviä kommentteja. Ne on esitetty tässä tekstissä sisennettynä. Lukija löytää kohtuullisesti käännöksiä kirjan lopun sanastosta. Myös suomentaja on esittänyt joitakin kommentteja. Ne ovat myös sisennettyjä ja varustettu lisäksi suomentajan huomautuksella

Sri Desikacharin kertoman mukaan Yogarahasya-teksti paljastui Sri Krishnamacharyalle “autuaassa tilassa” ilman tekstin tietoista opiskelua. Sri Nathamuni on vastaanottanut tekstin samalla tavoin Sri Nammalvarilta. Sri Krishnamacharya polveutuu suoraan alenevassa polvessa Yogi Nathamunista. Nathamunilla kerrotaan olleen kahdeksan oppilasta, joille hän opetti Yogarahasyan. Hän neuvoi oppilaitaan pitämään huolen siitä, että hänen pojanpoikansa Yamunacarya oppii varmasti Yogarahasyan.

Kirja esittää sukutaulun, jossa sukupolvien ketjussa on aukkokohtia, joten on mahdollista, että Yogarahasya -tekstikin on voinut olla välillä kadoksissa. Sukutaulun mukaan epäselvä on ajanjakso 1000 – 1600.

Voidaan kuitenkin perustellusti sanoa, että Nathamunin alulle panema opetus on jatkunut jo 1200-vuotta. Rahasya-sana tarkoittaa: salaisuus, salaisuudet. Joogan eräs salaisuus saattaisi olla, että Patanjalin kahdeksanosaista joogaa tulee soveltaa yksilöllisesti kunkin ihmisen fyysisen kunnon, omien tarpeiden, ajan ja paikan mukaan. Tätä periaatetta Patanjalin Joogasutra ei esitä. Yogarahasya korostaa erityisesti tarkkuutta ja yksityiskohtiin menevää huolenpitoa asanan ja pranayaman ohjauksessa. Ihmisen tulee aina kohdata molemmat, sekä fyysinen että mentaalinen olemuspuoli sukupuolesta, iästä, ajasta ja paikasta riippumatta. Sen vuoksi Yogarahasya sisältää yksityiskohtaisia parannuskeinoja yksilöllisesti ja vapaasti omaksuttavaksi.
v
Väite, että Yogarahasya on kadotettu jo satoja vuosia sitten, on kestämätön myös siksi, että useimmiten Yogarahasya on hypännyt ainakin yhden sukupolven yli. Isoisä on opettanut sisällön sille lapsenlapselle, jolla on ollut erityinen kyky sisäistää Yogaharasya.

Yogarahasya painottaa sitä, että hyvä terveys on tarpeen olipa ihmisen elämänala tai ammatti mikä tahansa ja että henkisen tien kulkijalle joogaharjoitukset ovat erityisen tärkeitä.. Tätä korostavat myös muut Intian vanhat filosofiat. Yogarahasya tuo esiin lisäksi sen, että raskaana oleville naisille tulee antaa etusija oppia joogaa.

Krishnamacharya korostaa voimakkaasti, että tarkoitukseen sopivat asanat oikein valmisteltuina luovat olosuhteet pranayamalle. Pranayama puolestaan johtaa täydelliseen keskittymiseen (dharana), dhyanaan ja samadhiin ja lopulta suureen vapautumiseen (moksha).

Nathamuni seurasi samaa Vedanta -koulukuntaa Patanjalin kanssa. Tässä koulukunnassa joogaharjoituksella on keskeisin asema.

Suomenkielisen laitoksen kieliasun on tarkastanut FM Paula Kalliola. Kirjan piirrokset on tehnyt Ulla-Maija Rönkä. Esitän molemmilIe tästä lämpimät kiitokseni.

Jyväskylässä keväällä 2004 Arvo Tavi

Julkaisija: Suomen Joogaliitto ry.

Additional information

Weight 0.17 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.